Hallituksen kokous 11.1.11

TEHY LAITILAN SEUDUN AO:N HALLITUKSEN KOKOUS                                            

11.1.2011 KLO 18.00

PAIKKA: TERVEYSKESKUKSEN KOKOUSHUONE

LÄSNÄ: Mari Pilpola, Pirjo Virtanen, Sisko Vainio, Hanna Elo, Riitta Lehtinen, Jaana Lehmuskallio, Susanna Jalava, Erja Laine, Tuula-Maija Ekberg, Tanja Raisto-Elo

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Pilpola avasi kokouksen klo 18.00, ja toivotti sekä vanhat että uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi ammattiosaston hallituksen vuoden 2011 ensimmäiseen kokoukseen. 

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula-Maija Ekberg ja Erja Laine. 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallituksen tulee järjestäytyä. Hallitus on valittu vuosiksi 2011 - 2012. Puheenjohtajana jatkaa Mari Pilpola ja varapuheenjohtajana Erja Laine. Sihteerinä työskentelee Tanja Raisto-Elo, jäsensihteerinä Tuula-Maija Ekberg ja taloudenhoitajana Marja Vallamo.

Hallituksen muut jäsenet ovat edellä mainittujen lisäksi: Pirjo Virtanen, Sisko Vainio, Hanna Elo, Riitta Lehtinen (uusi), Jaana Lehmuskallio (uusi), Susanna Jalava, Arja Numme, Helvi Kähkölä.

Hallituksen keskuudesta nimettiin myös yhdyshenkilöt työyksiköihin.

     - Lääkärien vast.otto, fys.terapia, laboratorio => Tanja Raisto-Elo

     - Kotihoito => Tuula-Maija Ekberg

     - Hoito-osasto => Pirjo Virtanen

     - Pihlajakoto, Koivukoto => Susanna Jalava

     - Hammashoitola => Marja Vallamo

     - Kaukolankoti => Riitta Lehtinen

     - Päiväkoti, Laineen talo => Erja Laine

     - Yksityiset hoitokodit => Sisko Vainio

     - Terveyskoti => Jaana Lehmuskallio

     - Laitilan ulkopuolella työskentelevät => Arja Numme

     - Hallituksen ulkopuolelta valittiin verkkovastaavaksi Ilse Airasmäki.

Jäseniä on tällä hetkellä 118.

6. KEVÄÄN 30-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄN SUUNNITTELU JA HUVITOIMIKUNNAN VALINTA

Tehy Laitilan seudun ao 220 täyttää keväällä 30 vuotta. Juhlien organisointia varten perustettiin huvitoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat Helvi Kähkölä, Riitta Lehtinen, Jaana Lehmuskallio ja Hanna Vaaraslahti. Ajankohdaksi päätettiin esittää 8.4.11 tai 15.4.11.

Puheenjohtaja Pilpola sekä sihteeri Raisto-Elo lupautuivat auttamaan huvitoimikuntaa mm. lehti-ilmoituksissa ja ansiomerkkien selvittelyssä. Asiaan palattaneen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisäksi päätettiin tehdä anomus Tehylle juhlien järjestämistä varten sekä ns. kakkurahaa varten.

7. MUUT ASIAT

Muissa asioissa tuotiin myös tiedoksi jo perinteeksi muodostunut Tehy-risteily.

Ajankohta on tänä vuonna 6.5.2011. Taloudenhoitaja Vallamo on matkan

järjestäjänä, ja sihteeri toimittaa yksiköihin asiasta informaatiota.

Lisäksi todettiin, että työyksiköitä olisi hyvä tiedottaa TYHY asioissa ja hallituksen uudistuneesta kokoonpanosta. Ammattiosaston verkkosivuja olisi hyvä päivittää ja pyrkiä pitämään ne ajan tasalla.