Syyskokous 11.10.12

TEHY LAITILAN AO220 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika              11.10.2012 klo 18

Paikka           Laitilan kaupungintalon kahvio

Läsnä            Mari Pilpola

                      Erja Laine    

                      Hanna Simula

                      Susanna Jalava

                      Hanna Vaaraslahti

                      Riitta Lehtinen

                      Nina Sajo

                      Ilse Airasmäki

                      Kirsi Ståhl

                      Tuula-Maija Ekberg

                      Helvi Kähkölä

                      Tanja Raisto-Elo

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Mari Pilpola avasi kokouksen ja toivotti jäsenet  tervetulleiksi.

2.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Vaaraslahti, sihteeriksi Ilse Airasmäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Ståhl ja Nina Sajo

3.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4.

VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Nähtävillä oli toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Jäsenistömme on 27 eri työnantajan palveluksessa, jäseniä on tällä hetkellä 117. Uusia jäseniä pyritään rekrytoimaan työpaikoilta ja oppilaitoksista. 

Luottamusmiehenä toimii Hanna Simula, varaluottamusmiehenä Susanna Jalava, hänen hoitovapaansa ajan Erja Laine.

Hallitus kokoontuu sääntömääräisesti 8-10 kertaa vuoden aikana. Jatkossa panostetaan sisällöllisesti ja tarjonnallisesti ammattiosaston kevät- ja syyskokouksiin, jotka on tarkoitettu kaikille jäsenille. Kuluneena vuotena kevätkokous pidettiin linja-autossa matkalla Tampereen teatteriin.

Vapaa-ajan toimintaa ajatellen hallitus oli lähettänyt jäsenistölle kyselyn. Ääntenlaskun mukaan laivaristeily sai eniten ääniä, jouluruokailu toisena sekä teatterimatka kolmantena.

Äänestykseen osallistuneiden kesken arvottiin jalkahoitolahjakortti, jonka voitti Pirjo Tuominen.

Jäsenetuna on uimahallikäynnistä 3 €/viikko. Laitilaan on avautumassa kaksi kuntosalia, toinen jäähallin yhteyteen sekä toinen entisiin KuntoileVillen tiloihin.

Hallituksen jäsenet selvittävät Smartum liikuntasetelien käyttömahdollisuuden.

5.

VUODEN 2013 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Talousarvion suhteen keskusteltiin kokouskuluista. Jatkossa suunnataa ko. 

varoja enemmän koko jäsenistölle tarkoitettuihin kevät- ja syyskokouksiin.

6.

HALLITUKSEN JÄSENET KAUDELLE 2013-2015

Vuoden 2013 hallituksen jäsen Pirjo Virtanen on jäämässä eläkkeelle ja Sisko Vainio on Tanja Raisto-Elon tiedon mukaan jäämässä pois hallituksesta. Helvi Kähkölän ehdotuksesta Pirjo Virtasen tilalle valitaan Minna Jalo sekä Tanja Raisto-Elon ehdotuksesta Sisko Vainion tilalle Nina Sajo. Minna Jalo ei ollut läsnä kokouksessa, mutta Helvi oli saanut hänen suostumuksensa.

7. 

MUUT ASIAT

Tehyllä on teemana ”Mitä sulle kuuluu”. Työehtosopimuksessa määritellään millainen palkka työntekijälle kuuluu, nyt on aika tarkastella, että palkka vastaa osaamista, kokemusta ja työtehtävien vaativuutta. Ammattiosastojen luottamusmiehet kokoontuvat työn vaativuuden arvioinnin puitteissa.