TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Ammattiosaston ensisijainen tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, jonka onnistuminen edellyttää ammattiosaston tavoitteisiin sitoutunutta ja toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen aktiivisesti osallistuvaa jäsenistöä.

JÄSENET

Olemme ns. sekaosasto eli jäsenemme toimivat sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Jäsenistömme on yhteensä 27 eri työnantajan palveluksessa. Jäseniä on yht.117. Kaikki Tehyn jäsenyyskelpoiset yritetään rekrytoida ammattiosaston jäseniksi. Ao:n opiskelijatutorit pitävät infotilaisuuksia aloittaville ja valmistuville lähihoitajaryhmille Winnovassa ja Novidassa.

KOKOUKSET

Järjestämme kaksi sääntömääräistä kokousta jäsenistölle, kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa tehdään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. AO:n hallitus kokoontuu n. 8-10 kertaa vuodessa.

EDUNVALVONTATOIMINTA

Tehyn pääluottamusmiehenä toimii suuhygienisti Hanna Simula ja varaluottamusmiehenä Susanna Jalava.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Järjestimme jäsenäänestyksen vapaa-ajan toiminnasta jäsenistöllemme 10/12, vastausprosentti oli 50 %.