TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Ammattiosaston ensisijainen tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, jonka onnistuminen edellyttää ammattiosaston tavoitteisiin sitoutunutta ja toimintaan tavoitteiden saavuttamiseen aktiivisesti osallistuvaa jäsenistöä. Ammattiosastossa toimii vakiintunut, aktiivinen mutta pienehkö joukko jäseniä. Tulevana vuotena pyrimme saamaan toimintaan mukaan jäseniä, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet ao:n kokouksiin tai muuhun toimintaan. Näin  varmistaisimme  laajemman jäsenkunnan toiveiden kuulemisen ao:n toimintaan.

EDUNVALVONTA

Ammattiosaston päätehtävänä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta. Laitilan seudun Tehyn ao 220 pääluottamusmiehenä toimii suuhygienisti Hanna Simula ja varaluottamusmiehenä sairaanhoitaja Susanna Jalava. Nykyinen luottamusmies ilmoitti hallituksen kokouksessa 13.10.2015 halunsa luopua luottamustoimestaan. Kausi kestää 2016 loppuun. Ammattiosasto pyrkii aktiivisesti etsimään uusia ehdokkaita luottamusmieheksi. Varaluottamusmies ilmoitti (13.10.2015) halunsa luopua luottamustoimestaan. Myös tähän toimeen etsitään ehdokkaita.

Ao:n hallituksen jäsenet pyrkivät luomaan verkostoja päättäjiin, jotta muutostilanteissa tiedetään missä mennään ja kyetään mahdollisesti vaikuttamaan asioihin.

JÄSENET     

Jäsenhankinta on yksi ammattiosaston konkreettisemmista tehtävistä. Olemme ns. sekaosasto. Jäsenemme toimivat sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Jäsenmäärä on noin 105-110. Kaikki Tehyn jäsenyyskelpoiset yritetään rekrytoida ammattiosaston jäseniksi. Ao:n opiskelijatutorit pitävät info-tilaisuuksia sekä aloittaville että valmistuville lähihoitajaryhmille Winnovassa ja Novidassa. Yksi hallituksen jäsenistä hoitaa ao:n jäsenrekisteriä. Tiedottaminen jäsenille tapahtuu pääsääntöisesti ao:n nettisivujen kautta. Nettisivuja hoitaa siihen valittu tiedottaja. Työpaikkavastaavat vievät tietoa omiin vastuualueisiinsa. Tiedonkulkua pyritään parantamaan myös tällä tavalla.

KOKOUKSET

Järjestämme kaksi sääntömääräistä kokousta jäsenistölle, kevät- ja syyskokouksen.           Kevätkokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa tehdään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Joka kolmas vuosi syyskokouksessa valitaan ao:n hallituksen varsinaiset - ja varajäsenet kaksivuotiskaudelle. Ao:n hallitus kokoontuu noin 5-7 kertaa vuodessa.

KOULUTUS 

Ao. pyrkii järjestämään koulutusta jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Alkuvuoteen 2016 suunnitellaan koulutusta työssä jaksamisen tukemiseen.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Jäsenistölle järjestetään teatteri- ja konsertti-iltoja. Vuosittain järjestetään yleensä myös laivaristeily sekä ao tarjoaa jäsenilleen jouluruokailun. Laitilan uimahallissa käyviä jäseniämme tuetaan 1 x viikossa sisäänpääsymaksussa. Jatkamme syksyllä 2015 alkanutta jäsenistön tukemista kuntosalikäynteihin. Ao maksaa 2 € kuntosalikäynnistä/viikko Laitilan Kunto-Kukossa. Jäseniä muistetaan 50- ja 60-vuotispäivän kunniaksi Marimekon pyyheliinasetillä.